43. Nevasrundan 11.5.2019

Start med tidtagning kl 12.00, utan tidtagning kl. 11-12.

Obs! Lördag!

Uf Kamraterna, Träskberga, Träskby/Kalkstrand (01180)
Adress: Nevasvägen 340, 01150 Söderkulla, Sibbo


Tävlingsklasser:

12 km: H, H40, H50: 12€
6,5 km: D, D40, F16, P16, F18, P18: 12€
4.0 km: P12, P14, F12, F14: 8€
Med Juoksija-kortet 2€ rabatt.

0-14 år, pensionär (avgiften oberoende av sträckan), 8€
Familjedeltagaravgift inkl. 2 barn eller flere, 30€
Uf Kamraternas medlemmar deltar gratis.

Motionsklass:

12 km, 6,5 km, 4 km. Motionsklass också utan tid. Deltagaravgifter som ovan.

I avgiften ingår medalj, saft, dusch och lotteri.
De tre (3) bästa i klassen premieras och bland alla deltagare utlottas priser.

Förfrågningar:

Sam Fransman, tel./puh. 050 407 8176, sam. fransman {a} gmail. com

Tävlingsledare: S. Fransman
Banmästare: S. Fransman
Kansli:  N. Lindqvist
   
Tävlingsjury:

T. Wickholm
N. Lindqvist
I. Nordman

 

Arr. Uf Kamraterna rf. Nevasrundans sidor på ufkamraterna.fi.